Borgensåtaganden

Villkor för borgensåtaganden, tillvägagångssätt för ansökan och ansökningshandlingar finns att hämta här.

Läs mer »

Nyheter

  • Pressrelease

    Date: 19 January, 2017

    45 miljoner tillgängliga för mikroföretag tack vare en garanti som finansieras av EU genom programmet ...

  • Kreditgarantiföreningen Norr har beviljats projektmedel

    Date: 17 November, 2016

    Tillväxtverket i Övre Norrland och i Mellersta Norrland  har beviljat Kreditgarantiföreningen Norr projektmedel  för aktiviteter ...

På gång i kreditgarantiföreningen!

Vi siktar framåt

Johan Olofsson, Lycksele, har anställts som projektledare och kommer att arbeta med aktiviteter som förbättrar de mindre företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning. Projektet medfinansieras av [...]

Läs mer »