Borgensåtaganden

Villkor för borgensåtaganden, tillvägagångssätt för ansökan och ansökningshandlingar finns att hämta här.

Läs mer »

Nyheter

På gång i kreditgarantiföreningen!

Vi siktar framåt

Johan Olofsson, Lycksele, har anställts som projektledare och kommer att arbeta med aktiviteter som förbättrar de mindre företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning. Projektet medfinansieras av [...]

Läs mer »