Borgensåtaganden

Villkor för borgensåtaganden, tillvägagångssätt för ansökan och ansökningshandlingar finns att hämta här.

Läs mer »

Nyheter

På gång i kreditgarantiföreningen!

Arbetet med marknadsförings- och informationsinsatser inom  föreningens primära verksamhetsområde, de fyra nordligaste länen fortsätter. Länsstyrelsen i Västernorrland medfinansierar ett pågående projekt där vi bedriver olika kampanjer för att öka kännedomen om [...]

Läs mer »