Vi har flyttat!

Kreditgarantiföreningen Norr ekonomiska förening är numera verksam genom vårt nya varumärket Garantia. Bakgrunden till den förändringen är ett av flera steg i en större utvecklings-satsning som föreningen gör med att bland annat utveckla en kommunikationsplattform samt nya kommunikationsstrategier. Allt för att enklare nå ut och bättre serva gamla och potentiella medlemmar samt leva upp till den lagstiftning som reglerar vår verksamhet.

Du hittar oss numera på www.garantia.se. Varmt välkommen att besöka oss där!

www.garantia.se Företagare som borgar för företagares framtid