Borgensåtaganden

Villkor för borgensåtaganden, tillvägagångssätt för ansökan och ansökningshandlingar finns att hämta här.

Läs mer »

Nyheter

  • Vi söker projektledare/verksamhetsledare

    Date: 28 July, 2017

    Vi söker en projektledare som i förlängningen kan bli vår verksamhetsledare. Du vill och kan ...

  • Pressrelease

    Date: 19 January, 2017

    45 miljoner tillgängliga för mikroföretag tack vare en garanti som finansieras av EU genom programmet ...

På gång i kreditgarantiföreningen!

Vi siktar framåt

och satsar på aktiviteter som förbättrar de mindre företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket i Övre Norrland och Mellersta Norrland, Regionförbunden i [...]

Läs mer »