Vi söker projektledare/verksamhetsledare

Vi söker en projektledare som i förlängningen kan bli vår verksamhetsledare. Du vill och kan göra skillnad för mikro- och små företags möjligheter att finansiera sina verksamheter. Tillväxtverket i Mellersta Norrland och Övre Norrland har tillsammans med Regionförbunden i Jämtland

Publicerad i Nyheter

Pressrelease

45 miljoner tillgängliga för mikroföretag tack vare en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr (KGF) har tecknat ett treårigt avtal som ökar möjligheterna för mikroföretag att finansiera

Publicerad i Nyheter

Kreditgarantiföreningen Norr har beviljats projektmedel

Tillväxtverket i Övre Norrland och i Mellersta Norrland  har beviljat Kreditgarantiföreningen Norr projektmedel  för aktiviteter som förbättrar möjligheterna för regionens mikro- och småföretag att finna finansiering för investeringar och rörelsekapital.  Projektet medfinansieras av Regionförbunden i Västerbotten och Jämtland Härjedalen samt

Publicerad i Nyheter