Kreditgarantiföreningen Norr har beviljats projektmedel

Tillväxtverket i Övre Norrland och i Mellersta Norrland  har beviljat Kreditgarantiföreningen Norr projektmedel  för aktiviteter som förbättrar möjligheterna för regionens mikro- och småföretag att finna finansiering för investeringar och rörelsekapital.  Projektet medfinansieras av Regionförbunden i Västerbotten och Jämtland Härjedalen samt Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland.

loggor-medfinansiarer-projekt-kgfn

Publicerad i Nyheter