Medlemmar idag

Föreningen hade vid utgången av december 2015 hade vi 740 (837 föregående år) medlemmar i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Medlemmarna representerar alla branscher.