På gång i kreditgarantiföreningen!

Vi siktar framåt

och satsar på aktiviteter som förbättrar de mindre företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning.

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket i Övre Norrland och Mellersta Norrland, Regionförbunden i Västerbotten och Jämtland Härjedalen samt Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland.

loggor-medfinansiarer-projekt-kgfn

 

Detta har hänt fram till 2016-12-31

Sedan starten, den 1 februari 2005, då första garantin beslutades (samma dag som vi blev registrerade hos Finansinspektionen), har följande hänt.

Vi har beslutat ställa ut 509 st. garantier.

Vi har beslutat ställa ut garantier till ett värde av 144 milj. kr.

De beslutade garantierna har möjliggjort att medlemmar kunnat låna 808 milj. kr.

14 affärsbanker är långivare.

24 % av beslutade garantier har sedan starten lämnats till företag som helt eller delvis ägs av kvinnor.

Kapitalanskaffning

Vid utgången av 2016-12-31 uppgick inbetalda medlemsinsatser till 3,7 miljoner kronor. Tecknade och inbetalda förlagsinsatser uppgick vid samma tidpunkt till 26 miljoner kronor. Det är med kapitalbasen som Kreditgarantiföreningen kan ställa ut garantier. En stark kapitalbas betyder att långivarnas förtroende för föreningens borgen ökar.

DET LÖNAR SIG ATT BLI MEDLEM!

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014