Hur fungerar föreningen?

Hur fungerar föreningen?

Föreningen ägs av och är till för fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, näringsverksamhet i de fyra nordligaste länen i Sverige. Föreningen bildades i januari 2004 och Finansinspektionen registrerade vår verksamhet i januari 2005. Kreditgarantier har ställts till medlemsföretag sedan februari 2005.

Andelar i föreningen kan bestå av antingen medlemsinsatser eller förlagsinsatser.

Medlemskap ges den som uppfyller de allmänna villkoren och som tecknar en eller flera medlemsinsatser (andelar). Någon övre gräns för antalet medlemsinsatser som en medlem kan teckna finns inte. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen. Insatsbetalningen regleras vid inträdet. Rösträtten är begränsad till en röst för varje medlem. Medlemskapet är utan personligt ansvar.

Varje insats lyder på lägst 5 000 kr och högst 10 000 kr. Insatsen återfås vid utträde i enlighet med stadgarna. Insatskapitalet tillsammans med ev. förlagsinsatser utgör föreningens egna kapital.