Styrelsen 2017

Ordförande:
Irma Perdal Luleå
Vice ordförande:
Örjan Berglund Östersund
Sekreterare:
Ulla Edler Bureå
Ledamöter:
Christer Abramsson Lycksele
Kent Blomquist Örnsköldsvik
Allan Nyström Boden
Sören Olsson Ärlandsbro
Stefan Rönnbäck Luleå
Ann-Mari Sandberg Lycksele
Valberedning:
Lars Karbin
Knut Nordin
Nils-Gunnar Bergström
Åsa Abrahamsson