Pressrelease

45 miljoner tillgängliga för mikroföretag tack vare en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr (KGF) har tecknat ett treårigt avtal som ökar möjligheterna för mikroföretag att finansiera uppstart och utveckling av sina verksamheter.

Detta är ett garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr som möjliggör att upp till 250 mikroföretag kan ges ökade finansieringsmöjligheter till förmånliga villkor. Det är det andra avtalet som tecknas i Sverige med nyttjande av EU:s fond för finansiering av mikroföretag (EFSI).

Att Kreditgarantiföreningen Norr klarat besiktningen från EIF är en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över.

Pressrelease

Pressrelease svenska      

 


 

 

 

 

 

Publicerad i Nyheter