Varför behövs föreningen?

Vi finns till för små och medelstora företag i vår region som annars skulle ha svårt att få kredit på grund av bankernas säkerhetskrav. Enkelt uttryckt fungerar det så att vi ställer garantier för att underlätta för företagen att få banklån, vi lånar alltså själva inte ut några pengar.

Kreditgarantiföreningar fick ett uppsving i samband med återuppbyggnaden efter andra världskriget, bland annat i norra Italien och i Frankrike. Idag finns kreditgarantiverksamheter i de flesta europeiska länder samt i Japan, Kanada och USA. Man kan se att fler kreditgarantiföreningar har startats under perioder med ekonomiska strukturella förändringar, som efter andra världskriget, Berlinmurens fall och förändringarna för de östeuropeiska staterna.