Vi söker projektledare/verksamhetsledare

Vi söker en projektledare som i förlängningen kan bli vår verksamhetsledare. Du vill och kan göra skillnad för mikro- och små företags möjligheter att finansiera sina verksamheter.

Tillväxtverket i Mellersta Norrland och Övre Norrland har tillsammans med Regionförbunden i Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten samt Landstinget i Västernorrland beviljat finansiering av ett strukturfondsprojekt som syftar till att utveckla vår verksamhet i de fyra nordligaste länen.

Projektet löper under perioden 2016-09-01—2018-08-31 och går ut på att utveckla en kommunikationsplattform som avser både vad vi ska kommunicera, till vem vi ska kommunicera, hur vi ska kommunicera samt de tekniska lösningar som krävs för detta.

Projektet har nu hunnit halvvägs vilket innebär att vårt Backoffice har utvecklats och effektiviserats för att underlätta expansion samt för att vi bl.a. ska kunna uppfylla krav enligt bestämmelserna i den nya penningtvättslagen.

För närvarande arbetar vi med vår kommunikationsplattform som ska innehålla riktlinjer för vår kommunikation internt och externt. Som projektledare ska du leda detta arbete. I dialog med styrgruppen/styrelsen ska kommunikationsplattformen tas fram. Det kommer att innebära tjänsteköp både vad avser kommunikation internt och externt liksom tjänsteköp som avser att anpassa/utveckla/integrera Backoffice och andra tekniska hjälpmedel som kan behövas.

Vi har även tecknat avtal med Europeiska Investerings Fonden vilket ställer krav på goda språkkunskaper i engelska.

En viktig del i arbetet är att arbeta utåtriktat för att samla in synpunkter och önskemål från dem vi vill nå såsom företagsorganisationer samt andra finansiella institut och organisationer som arbetar med näringslivsutveckling.

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom projekt- och verksamhetsledning alternativt erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
– Du har tidigare erfarenhet av arbete i projektform gärna med inriktning mot företagsutveckling,  näringslivsfrågor, finansiering eller entreprenörskap.
– Du har dessutom erfarenhet inom hållbart företagande och erfarenhet av tjänsteutvecklingsprocesser.
– Du kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska både muntligt och skriftligt.
– Du har goda kunskaper i digitala verktyg och i social media.

Vi söker dig som vill engagera dig och såsom verksamhetsledare efter avslutat projekt vill utveckla och driva vår verksamhet framåt. Vi vill att du har ett coachande förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa relationer som stärker vår verksamhet. Vidare är du bekväm med digital transformation och ser fördelarna med denna.

Giltigt B-körkort krävs då resor i tjänsten förekommer.

Vid det slutliga urvalet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och dokumenterade tidigare genomförda projekt, där de horisontella kriterierna genomsyrat projekten. Ange i ansökan hur lång uppsägningstid du har, dina löneanspråk och vilken placeringsort du önskar.

För mer information om tjänsten , kontakta Ann-Mari Sandberg 070-623 49 11.
Vi vill ha din ansökan senast 20 augusti till: Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening
Skolgatan 11,921 31 LYCKSELE. Märk ansökan ”Projektledare/verksamhetsledare”

Publicerad i Nyheter